Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en form for klinisk psykoterapi, og en retning innenfor humanistisk psykologi. 
Gestaltterapi bygger blant annet på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell fenomenologisk filosofi, og er en retning innen den humanistiske psykologien som ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Pearls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA.

Gestaltterapi er en prosess og relasjonsbasert terapi hvor terapeuten er opptatt av hele mennesket; både tanker, følelser og kropp. Gestaltterapeuten hjelper deg til å bli oppmerksom på egne følelser, tanker og kroppsfornemmelser, reaksjoner og handlinger. Ved å fordype deg i hva som skjer med deg – og mellom deg og andre, får du en mulighet til å oppdage valg, hvordan du selv bidrar, hvordan du påvirker og påvirkes.

I gestaltterapi er det en grunnleggende ide at hvert menneske, innenfor de begrensninger livet gir, selv er ansvarlig for sine valg og handlinger, og at endring kan skje når du klarer å være den du er, ikke den du ønsker å være. Det legges vekt på å bevisstgjøre egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at du tydeligere, uten å bli fortolket eller dømt, kan se deg selv og dine valg. Gjennom økt oppmerksomhet kan du tydligere se begrensninger og muligheter, og dermed ta valg som er hensiktsmessige.

Gestaltterapeuten støtter og anerkjenner det som oppstår i terapirommet - her og nå, og er aktivt deltakende i endringsprosesser.

Ordet gestalt er tysk og kan oversettes til "et meningsfylt hele" eller et komplett mønster.

Mer om gestaltterapi:

https://gestalt.no/om-gestalt/