SAMTALEGRUPPE - ADHD hos kvinner

Samtalegruppen er for deg som er opptatt av tema ADHD hos kvinner. Du trenger ikke selv å ha diagnosen, kanskje kjenner du deg igjen i fellestrekkene for ADHD hos kvinner?

Målet med samtalegruppen er å bli bedre kjent med egne følelser og hvordan vi påvirkes av dem. Vi kan benytte denne kunnskapen til å orientere oss i verden og vi får også bedre tilgang til egne ressurser, kreativitet og evner.

Man velger selv hva man ønsker å dele og alle har taushetsplikt. Samtalegruppen er for kvinner fra 20 år og har ingen øvre aldersgrense.
…………………………………………………………………………………… 

Ta gjerne kontakt på mail eller telefon dersom du lurer på noe eller vil delta i en samtalegruppe. Det er også samtalegrupper digitalt og på ettermiddag/kveld.

ADHD oppleves ulikt fra person til person, noen viser rastløsheten utad mens andre gjør den usynlig for omverdenen, det siste er mest vanlig for kvinner. Fellestrekkene er ofte like, en følelse av uro, en indre motor som durer konstant, utsettelse av oppgaver, rastløshet, impulsivitet, overfølsomhet og emosjonell overstimulering. 

RESSURSER:

Nettsider og sosiale medier:
ADHD Norge

Kvinner og ADHD

Bøker:
ADHD - 7 veier til ny forståelse
Kristin Leer, 2021

ADHD – från duktig flicka till utbränd kvinna 
Lotta Borg Skoglund, 2020

A radical guide for women with ADHD
Sari Solden, Michelle Frank, 2019

Podcaster: 

ADHD Norges podcaster

Marthe Ingeborg Hammer om ADHD hos jenter

Hverdagspsyken ADHD og jenter

Artikler:
ADHD hos kvinner, Mira Elise Glaser Holthe, 2017

ADHD hos jenter / kvinner Bør det gis mer oppmerksomhet? Nevropsykolog Jørgen Sundby, 2023