TERAPIROMMET

TONE SEPPOLA

Jeg er gestaltterapistudent i praksis ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og tilbyr terapi og samtaler for unge og voksne. 

Mennesker kommer i terapi av ulike grunner og med ulike tema. Det kan være en stor krise i livet eller mindre hendelser og episoder som gjentar seg. Det som er felles er at noe i livet er vanskelig eller smertefult og man ønsker en endring.

Når vi blir bedre kjent med oss selv og hvordan vi reagerer i ulike situasjoner, kan vi benytte denne kunnskapen til å orientere oss i verden på en mer hensikstsfull måte.
Gjennom å undersøke egne mønster, kan vi få bedre tilgang til egne ressurser, kreativitet og evner.

Erfaring
Jeg har arbeidet som pedagog og prosjektleder i en stor bedrift med ansvar for opplæring, formidling og kommunikasjonson. I tillegg til dette har jeg arbeidet som jobbveileder i en arbeids og inkluderingsbedrift. Jeg har erfaring i å jobbe med ulike kjønn, alder og livssituasjoner.

Jeg er utdannet produktdesigner og pedagog med PPU og master i yrkespedagogikk.

Tema jeg er særlig opptatt av:

 - Nære relasjoner og parforhold
 - Utbrenthet, stress og kroniske smerter
 - ADHD hos kvinner

Jeg har valgt å utdanne meg til gestaltterapeut fordi jeg har tro på metoden og at det er en nær sammenheng mellom tanker, følelser og kropp. 

Kreativitet og kunst, særlig keramikk har alltid vært en stor og viktig del av mitt liv. Jeg har drevet eget firma i 10 år med butikk, verksted og kurs i keramikk.

Jeg er studentmedlem av Norsk gestaltterapeutforening og er forpliktet til å følge foreningens krav til veiledning og etiske retningslinjer om taushetsplikt og behandling av klientens opplysninger.

Tilgjengelige fysiske og timer er torsdager på Røa fra kl. 09:00 til 16:00.
Digitale timer og timer på ettermiddag/kveld kan avtales på telefon eller e-post.


Om meg
Opprinnelig kommer jeg fra Finnsnes i Senja kommune og har bodd i Oslo i over 30 år. Jeg er 50 år, gift og mamma til to døtre. 

Jeg har en allergivennlig australsk cobberdog som skal bli besøkshund, hun kan bli med i terapirommet for de som ønsker det. 

Jeg tilbyr terapisamtaler til gunstige priser, både fysisk og digitalt. 
Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.